Marnixlaan 99
3552 HC  Utrecht

030 - 244 47 66
info@fabu.nl

Openingstijden :
Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 17:00

Plan uw route naar Fabu


Woonhuisverzekering

Uw woonhuis is een kostbaar bezit en wilt u verzekeren. Dit doet u met een woonhuisverzekering (ook wel opstalverzekering genoemd).

Soms kunt u te maken krijgen met tegenslagen zoals bv een lekkage, kortsluiting in de meterkast of nog erger, uw woning is door schade

door brand of storm onbewoonbaar.

Wanneer u een opstalverzekering afsluit, dan moet de waarde van de opstal worden vastgesteld.

Hierbij wordt uitgegaan van de herbouwwaarde van het woonhuis. 

Deze herbouwwaarde geeft het bedrag weer dat nodig is om de woning in zijn geheel opnieuw te bouwen na een eventuele schade.  

Deze waarde houdt weinig verband met de aankoopprijs, daar bijv. de grond niet meeverzekerd hoeft te worden.

De herbouwwaarde kunt u eenvoudig berekenen middels een herbouwwaardemeter, of staat vermeld in een

recent taxatierapport.

Wanneer u de waardemeter invult, verleent de verzekeringsmaatschappij garantie tegen onderverzekering. (Zie downloads/ waardemeters)