Marnixlaan 99
3552 HC  Utrecht

030 - 244 47 66
info@fabu.nl

Openingstijden :
Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 17:00

Plan uw route naar Fabu


Salarisadministratie

Maandelijks wordt de complete salarisadministratie gevoerd op basis van de door u aangeleverde wijzigingen.

Binnen 5 werkdagen heeft u de salarisstroken retour voor een tijdige betaling aan uw personeel.

 

Op salaris gebied kunnen wij het volgende voor u betekenen:

* Nieuwe werknemers moeten voor de eerste werkdag bij de belastingdienst aangemeld worden. U levert de personeelsgegevens bij ons aan.

* Periodieke salarisverwerking.

* Maandelijks dienen de loongegevens aan de belastingdienst aangegeven te worden. Wij verzorgen voor u de digitale loonaangifte vanuit het salarissysteem

  en brengen u tijdig op de hoogte van de betaalgegevens zodat boetes voorkomen kunnen worden.

* Per periode ontvangt u van ons de salarisspecificaties en de aangifte loonbelasting.

* Wij verzorgen voor u de uitwisseling van gegevens met de belastingdienst, uitvoeringsinstellingen en branche-organisaties.

* Bij het aannemen van personeel wilt u ook de kosten weten. Op uw verzoek maken wij een kostprijsanalyse voor u en tevens heeft de nieuwe werknemer een 

   indicatie van wat hij/zij netto per maand gaat ontvangen.

* Verwerking van CAO wijzigingen.

* Toetsing en toepassing van wet- en regelgeving.